تبلیغات
زندگی در کلاس درس (خلاقیت های دانش آموزان کلاس پنجم من )
 
زندگی در کلاس درس (خلاقیت های دانش آموزان کلاس پنجم من )
خواستن توانستن است !
 
 
سه شنبه 30 آذر 1395 :: نویسنده : , ,
انسان ها به میزان

"حقارتشان" "توهین" می كنند.

به میزان "فرهنگشان" "عشق می ورزند".

و به میزان "كمبودهایشان" "آزارت می دهند".

هرچه "حقیرتر" باشند، بیشتر "توهین می كنند"

تا حقارتشان را جبران كنند.

هر چه "فرهنگشان

غنی تر باشد"، بیشتر

به دیگران "عشق می دهند".

و هرچه "هویّتشان عمیق تر باشد"،

"محترمـــــانه تر رفتار می كنند".

وبه اندازه "دركشــــان" "می فهمند" 

و به اندازه "شعورشان" به "باورها و

حرف هایشان عمل می كنند.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : 

1 ـ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ .

2 ـ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ .

   ﻋﺪﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 2ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﺩ :

ﺍﻟﻒ : ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ

ﺏ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﻭﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ

 

3 ـ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺘﺎﻥ ﺭﺍ  ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ .

ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ . ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ ﻛﻤﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺍﺳﺖ , ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻛﻨﺪ .

 

4 ـ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺟﺪﻱ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﺪ .

5 ـ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﺪﻱ ﺑﺎﺷﻴﺪ .

6 ـ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ .

7 ـ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ . ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﺖ.

 

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ:

1 ـ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ .

2 ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ .

3 ـ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻟﻔﻆ ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺒﺮﻳﺪ .

4 ـ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ , ﺍﻓﺮﺍشته ﻭ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻳﺪ .

5 ـ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ .

6 ـ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮﻳﺪ

نوع مطلب :
برچسب ها : تربیتی،
لینک های مرتبط :


جمعه 22 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی
نوع مطلب :
برچسب ها : ریاضی، زاویه ها، درسی،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 21 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی پنجم
نوع مطلب :
برچسب ها : ریاضی پنجم، درسی،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 21 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,


 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

شاد بودن معلمان باعث نشاط و شادی دانش‌آموزان می‌شود.

 

- شاد بودن معلمان در هنگام تدریس باعث می‌شود كه دانش‌آموزان انرژی بگیرند و همگام با معلم در طول تدریس و كارهای كلاس فعال باشند.

 

- افكار مثبت و شاد داشته باشد و دانش‌آموزان را از عواقب نمره، منفی‌ها و سختی‌های كار در آینده نرنجانند بلكه همواره شاگردان را تشویق كنند.

 

- به شخصیت شاگردان توجه كرده ویژگی‌های سنی آنان، تفاوت‌های فردی آنان و همچنین به خواست‌های معقول و مثبت دانش‌آموزان توجه كرده و آنان را درك كنند.

 

- تبعیض بین دانش آموزان خود قائل نشوند.

 

- گشاده‌رویی و خوش‌رویی در مقابل همدیگر، زیرا باعث می شود كه انسان‌ها به یكدیگر نزدیك شوند دل‌ها به هم پیوند می‌خورد و جوّ‌ِ حاكم بركلاس و درس را شاداب و با طراوت می‌كند،

 

- و در نهایت ارتباط عمیق و عاطفی را سبب می‌شود و موجب تداوم و استواری محبت و دوستی در زندگی می‌شود.

علی(علیه السلام) می‌فرماید: «البشاشة حبالة المَودّة»

خوشرویی وسیله دوست‌یابی است تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

نوع مطلب :
برچسب ها : تربیتی،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 21 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,


 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


برای اصیل بودن کافیست "

 

دروغ" نگویی!!

 

 آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی  که نیستی


 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

نوع مطلب :
برچسب ها : تربیتی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 20 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,

  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.comاگر دیدی مردم از تو خوششان می آید؛ پس بدان آنها از نعمتی که خداوند به تو عطا کرده خوششان آمده؛ واز عیوبی که خداوند آنها را ستر کرده خبر ندارند؛ پس خدا را شکر کن و به خود مغرور نشو.

 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

نوع مطلب :
برچسب ها : جملات زیبا،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 20 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,

روشهای تدریس

ابتکارات فکری( طوفان فکری )

این روش یک نوع فعالیت سریع است ، که در جمع آوری نظرات فراگیران به مربی کمک می کند و یک

روش پرتحرك می باشد.

مزایای این روش :

1. برقراری ارتباط آزاد بین فراگیران

2. ارایه نظرات و عقاید جدید

3. بیان آزادانه افکار

4. تحریک خلاقیت فکری فراگیران

5. شرکت در فعالیت های ذهنی

نوع مطلب :
برچسب ها : درسی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 20 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی پنجم
نوع مطلب :
برچسب ها : درسی، ریاضی، شباهت و تفاوت اشکال هندسی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 19 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,

گام های موفقیت

 

 

اولین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحمل کنی.

دومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحسین کنی.

سومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تقلید کنی.

آخرین گام موفقیت این است که بتوانی به شیوه خودت موفق شوی.

نوع مطلب :
برچسب ها : تربیتی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 18 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
اریگامی
نوع مطلب :
برچسب ها : اریگامی، کاردستی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 18 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی پنجم
نوع مطلب :
برچسب ها : مخرج مشترک در کسرها، ریاضی، درسی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 17 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,


 

چرپ کردن کف پا

شاید به گوش خیلی ها نا آشنا و عجیب باشد

اما این کاملا واقعیت دارد سبب اصلی بسیاری از بیماری ها

خشکی کف پا است که با چرب کردن روغن های گرم و ملایم درمان می شود.

که این روش بهترین راه رفع خشکی تامین گرمی و رطوبت کافی برای بدن است

که این کار با چرب کردن روغن های گرم و ملایم به بافت ها کف پا درمان بسیاری

از بیماریها میسر می شود.چرب کردن کف پاها در بازتاب درمانی و ارتباط

با سلامت همه ارگان های کل بدن نقش مهمی را ایفا میکند.

روش استفاده:

هر شب کف پاها را

با روغن زیتون، کنجد طبیعی، روغن بنفشه و روغن سیاه‌دانه، زیاد چرب کنید.

مقدار روغن زیاد روی پوست پا استفاده کنید چرا که فرایند جذب تا صبح ادامه خواهد داشت.

روغن های بسیار نافذ هستند و سریع از طریق کف پا در بافت بدن جذب می شوند.


سپس یک پلاستیک نرم بپیچانید و

روی آن جوراب بپوشید و یا پاها را در سلفون نرم و

نازک بپیچید، صبح روغن را از پاها پاک کنید، این کار را تا یک ماه

ادامه دهید تا معجزه ان را ببینید.


حتی با چند بار استفاده تاثیر درمانی آن را

در وضعیت سلامتیتان به وضوح خواهید دید.

انواع روغن ها را برای ماساژ کف پا می توان استفاده کرد،

اما روغن های زیتون و کنجد، بنفشه و سیاه‌دانه، روغن های ملایم بدون

حساسیت با تاثیر فوق العاده زیاد هستند.

می‌توانید از ترکیب همه روغن های ذکر شده به تساوی

به کف پا‌ها زده شود تا درمان سریع‌تر انجام گیرد.

از روغن های سوپرمارکتی استفاده نکنید.

روغن های ذکر شده باید بو و عطر مخصوص خود را داشته

باشند در غیر این صورت قابل اطمینان نیستند.


درمان اختلالات بدن با چرب کردن کف پا عبارتند از..

1-تظاهرات پیری مثل چروکیدگی ها

2- سفیدی موها

3- غم و افسردگی

4- یبوست(قبضیت)

5- خشکی پوست بدن، کف پاها

6- سوزش کف پا

7- کاهش فعالیت ارگان ها مثل کاهش ضربان قلب

8- کاهش فعالیت تخمدان ها و یائسگی زودرس

9- کم کاری تیرویید

10- حساس بودن به سردی و گرمی

11- ضعف حافظه و کندی فرایندهای فکری ناتوانی در فراگیری و ذخیره اطلاعات

12-تشکیل بافت های متراکم و فیبری مثل فیبروم

11- فشارخون بالا در افراد سرد

12-فشار خون پایین

13-کم خونی

14-پوکی استخوان

15-دردهای شدید کوتاه مدت و تیر کشنده مثل دردهای قلبی، قاعدگی، میگرن

16-کاهش چربی خون

17- خشم زیاد

18- اسپاسم و گرفتگی عضلانی

19- ضعف جنسی و بی میلی جنسی

20- عدم تمرکز مرض شکر دیابت

21- اگزمای حاد در پاها

22-زیبایی و درخشش پوست صورت

23- از بین بردن زگیل پا

24- زانو درد

25-کمردرد

26-رماتیسمنوع مطلب :
برچسب ها : پزشکی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 17 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی
نوع مطلب :
برچسب ها : درسی، فارسی، کلمات متشابه،
لینک های مرتبط :


جمعه 15 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی پنجم
نوع مطلب :
برچسب ها : فارسی، درسی، متضاد، مخالف کلمات،
لینک های مرتبط :


جمعه 15 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
کاردستی ها
نوع مطلب :
برچسب ها : کاردستی ها،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 31 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   ...   
درباره وبلاگ


خلاقیت های دانش آموزان کلاس پنجم من

برای همه دختران ایران زمین

★ * ★ * ☆ ★ 

ذکر روز شنبه یا رب العالمین
ذکر روز یکشنبه یا ذالجلال والاکرام
ذکر روز دوشنبه یا قاضی الحاجات
ذکر روز سه شنبه یا ارحم الراحمین
ذکر روز چهارشنبه یا حی یا قیوم
ذکر روز پنجشنبه لا اله الا الله الملک الحق المبین
ذکر روز جمعه اللهم صل علی محمد و ال محمد
★ * ★ * ☆ ★ 

« سورة الکافرون - سورة ١٠٩ - عدد آیاتها ۶ »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ (١) لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣)وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (۴) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (۵) لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ (۶)

★ * ★ * ☆ ★ 
« سورة الإخلاص - سورة ١١٢ - عدد آیاتها ۴ »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ (٣) وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ (۴

« سورة الفلق - سورة ١١٣ - عدد آیاتها ۵ »

★ * ★ * ☆ ★ 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣)وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ (۴) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (۵)

« سورة الناس - سورة ١١۴ - عدد آیاتها ۶ »

★ * ★ * ☆ ★ 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِکِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (۴) الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ (۵) مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (۶)

★ * ★ * ☆ ★ 
-—$$$$$$$$__$$__$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$(¯`v´¯)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$$$
___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
________$$$(¯`(?)´¯)$$
___________$(_.^._)$
____________$$$$$$

*   *  ★   ★ ♡ *
 ★ ★  ☆ ★ *
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★  * ☆ منتظرتونم ★ 

♥  *  ★ ★ *
♡  ☆      ★ 
 ♥  منتظرتونم ☆ * ★  * ♥ ★
*   *  ★   ★ ♡ *
 ★ ★  ☆ ★ *
 ♡   ★ *  ★  *  ☆
★ * ★ * ☆ ★ 

♥  *  ★ ★ *
♡  ☆      ★ 
 ♥  منتظرتونم ☆ * ★  * ♥ ★

*   *  ★   ★ ♡

مدیر وبلاگ : , ,
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

FreeCod Fall Hafez

آموزگار ابتدایی:اول تا ششم

ユラユラハート

きらきらドロップ

フジの花