زندگی در کلاس درس (خلاقیت های دانش آموزان کلاس پنجم من )
خواستن توانستن است !
 
 
چهارشنبه 27 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
پنج جادویی جادویی5
نوع مطلب :
برچسب ها : درسی، هنر، نقاشی،
لینک های مرتبط :


جمعه 22 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی
نوع مطلب :
برچسب ها : ریاضی، زاویه ها، درسی،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 21 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی پنجم
نوع مطلب :
برچسب ها : ریاضی پنجم، درسی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 26 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی پنجم
نوع مطلب :
برچسب ها : اعداد مخلوط، درسی، ریاضی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 26 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,


 

1-    با خوشحالی زیاد از عهده ی این کار برآمده اید .

 

2-    کارت نسبت به قبل بهتر شده است

 

3-    پیداست که خیلی تلاش کرده ای .

 

4-    امروز از نوشتن تو لذت بردم .

 
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : درسی، نمونه های بازخورد،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 26 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,

 

آزمون عملکردی

 

برای طراحی یک آزمون عملکردی به موارد زیر توجه کنید:

 

1-     آزمون عملکردی بعد از تدریس کامل یک موضوع درسی انجام می گیرد و با فعالیت های عملی در حین تدریس متفاوت است.

 

2-     یک آزمون عملکردی می تواند در کلاس درس یا در خارج از مدرسه انجام شود.

 

3-     مدت زمان یک آزمون عملکردی با توجه به نوع آن می تواند از 10 دقیقه تا چند هفته باشد.

 

4-     موضوع یک آزمون عملکردی می تواند شامل یک درس یا تلفیقی از دروس باشد.

 

5-     سر برگ یک آزمون عملکردی باید شامل موارد زیر باشد : نام و نام خانوادگی یا نام گروه - نام مدرسه – تاریخ – مدت زمان مورد نیاز برای اجرای آزمون – شیوه ی اجرا(فردی یا گروهی) –موضوع آزمون (درس و مبحث مورد نظر)- پایه ی تحصیلی و هدف کلی آزمون

 

6-     وسایل مورد نیاز یک آزمون عملکردی باید به طور کاملاً دقیق نوشته شود.

 

7-     شرح فعّالیّت های آزمون باید به طور واضح و روشن و گام به گام نوشته شودبه طوری که هیچ گونه ابهامی برای دانش آموز باقی نگذارد.

 

8-     ارزشیابی یک آزمون عملکردی باید مطابق هدف و گام های فعّالیّت ها باشد.

 

9-     در ارزشیابی آزمون عملکردی نباید از مقیاس های خیلی خوب- خوب- قابل قبول و نیاز به تلاش بیشتر که مخصوص کارنامه است استفاده کرد. به جای این مقیاس ها می توان از مقیاس هایی مانند (آری- تا حدودی- خیر) یا (عالی- متوسط- ضعیف) یا (سطح 1- 2- 3) و یا سایر مقیاس ها استفاده کرد.

 

10- در ارزشیابی آزمون عملکردی با توجّه به شیوه ی اجرا می توان از خودسنجی برای آزمون های فردی و همسال سنجی برای آزمون های گروهی نیز استفاده کرد.

نوع مطلب :
برچسب ها : درسی، آزمون عملکردی،
لینک های مرتبط :


جمعه 15 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی پنجم
نوع مطلب :
برچسب ها : فارسی، درسی، متضاد، مخالف کلمات،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 17 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی
نوع مطلب :
برچسب ها : درسی، فارسی، کلمات متشابه،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 20 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,

روشهای تدریس

ابتکارات فکری( طوفان فکری )

این روش یک نوع فعالیت سریع است ، که در جمع آوری نظرات فراگیران به مربی کمک می کند و یک

روش پرتحرك می باشد.

مزایای این روش :

1. برقراری ارتباط آزاد بین فراگیران

2. ارایه نظرات و عقاید جدید

3. بیان آزادانه افکار

4. تحریک خلاقیت فکری فراگیران

5. شرکت در فعالیت های ذهنی

نوع مطلب :
برچسب ها : درسی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 20 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی پنجم
نوع مطلب :
برچسب ها : درسی، ریاضی، شباهت و تفاوت اشکال هندسی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 18 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی پنجم
نوع مطلب :
برچسب ها : مخرج مشترک در کسرها، ریاضی، درسی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 13 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
ریاضی
نوع مطلب :
برچسب ها : درسی، ریاضی، آمار،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 11 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,
مطالعات
نوع مطلب :
برچسب ها : مطالعات، درسی،
لینک های مرتبط :


شنبه 5 تیر 1395 :: نویسنده : , ,


 

مرکز دایره محاطی محل برخورد

عمود منصف های اضلاع مثلث است.

با دانستن خصوصیات بعضی از خطوط مانند ارتفاع یا عمود منصف

و یا میانه میتوانیم به نتایج جالبی در مورد دست پیدا کنیم. برخی

از این نتایج را بیان میکنیم:

اگر بر سه ضلع مثلث

خطوطی را عمود میکنیم به طوریکه

این خطوط اضلاع را نصف نمایند.(در واقع

عمود منصف اضلاع را رسم میکنیم)در این صورت

محل برخورد این سه خط، مرکزدایره ای خواهد بود که مثلث

را احاطه میکند . به این دایره، دایره محاطی گویند.این

دایره طوری رسم میشود که از سه راس مثلث

عبور کند.

طبق قضیه فیثاغورث اگر مرکز دایره محاطی روی یکی از اضلاع قرار گیرد آنگاه زاویه مقابل آن ضلع قائم خواهد بود.به عبارتی دیگر مثلث ما قائم الزاویه خواهد بود. اگر مرکز دایره درون مثلث باشد ،مثلث ما یک مثلث حاده خواهد بود و اگر بیرون مثلث باشد، مثلث از نوع منفرجه خواهد بود.

ارتفاع مثلث خط راستی است که از یک راس مثلث عبور کرده و بر ضلع مقابل آن راس عمود میشود.ضلعی را که ارتفاع بر آن عمود است را قاعده مثلث گویند.طول ارتفاع ، فاصله بین راس و قاعده نظیر ارتفاع است.اگر سه ارتفاع مثلث را رسم کنیم این سه ارتفاع همدیگر را در داخل مثلث قطع میکنند مگر در حالتی که مثلث ،منفرجه باشد.

 

محل برخورد نیمسازهای مثلث

مرکز دایره محیطی است.

 

نیمساز یک زاویه از مثلث خط راستی است که از یک راس مثلث گذشته و آن زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند.

اگر نیمسازهای سه زاویه مثلث را رسم کنیم این خطوط در نقطه ای درون مثلث همدیگر را قطع خواهند کرد.این نقطه مرکز دایره محیطی مثلث خواهد بود.این دایره درون مثلث قرار دارد به طوریکه اضلاع مثلث، خطوطی مماس بر دایره هستند.

 

میانه یک مثلث خط راستی است که از راس مثلث گذشته و ضلع مقابل آن را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند. سه میانه مثلث یکدیگر را در نقطه ای به نام مرکز مثلث قطع میکنند البته این نقطه مرکز ثقل مثلث نیز میباشدهمچنین این نقطه هر میانه مثلث را به نسبت 1 به 2 تقسیم میکند به طوریکه فاصله میان راس مثلث تا این نقطه دو برابر فاصله این نقطه تا نقطه میانی ضلع مقابل راس است.

 

روابط بین ضلع ها

 

در مثلث مجموع هر دو ضلع، بزرگتر از ضلع سوم است. در مثلث هر ضلع، بزرگتر از تفاضل بین دو ضلع دیگر است.

 

روابط بین زوایا

 

مجموع زاویه های داخلی مثلث 180 درجه است.مجموع زاویه های خارجی مثلث 360 درجه است.هر زاویه خارجی برابر مجموع دو زاویه داخلی مجاور آن است.

 

روابط بین ضلع ها و زوایا

 

در مثلث زاویه مقابل به ضلع بزرگتر از زاویه مقابل به ضلع کوچکتر بزرگتر است. ضلع مقابل به زاویه بزرگتر از ضلع مقابل به زاویه کوچکتر بزرگتر است. زوایای مقابل به اضلاع برابر برابرند و برعکس. هر مثلث متساوی الساقین متقارین است. عمود از رأس به قاعده مثلث متساوی الساقین قاعده و زاویه رأس آن را نصف می کند. زوایای قاعده مثلث متساوی الستقین برابرند.در مثلث قائم الزاویه زوایای حاده متمم اند. در مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین، زوایای قاعده 45 درجه اند.در مثلث متساوی الاضلاع تمام زوایای داخلی برابرند، هر یک 60 درجه است.مثلثهای متساوی الاضلاع سه محور تقارن دارند.اگر یکی از زوایای مثلث قائم الزاویه ای 30 درجه باشد، ضلع مقابه به آن نصف وتر است.

نوع مطلب :
برچسب ها : درسی، ریاضی،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 7 مرداد 1395 :: نویسنده : , ,

حرفهای ربط

حرف ربط کلمه هایی هستند که

دوکلمه یا دو جمله را به هم ربط می دهند

وآنها را هم نقش و هم پایه یکدیگر می سازند

یا جمله ای را به جمله ای دیگر ربط می دهند و یکی را وابسته دیگری قرار می دهند:

مثال:سیروس و  بهروز را در خیابان دیدم .

در این جمله(و) حرف ربط است و سیروس  وبهروز هردو مفعول است.
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : درسی،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


خلاقیت های دانش آموزان کلاس پنجم من

برای همه دختران ایران زمین

★ * ★ * ☆ ★ 

ذکر روز شنبه یا رب العالمین
ذکر روز یکشنبه یا ذالجلال والاکرام
ذکر روز دوشنبه یا قاضی الحاجات
ذکر روز سه شنبه یا ارحم الراحمین
ذکر روز چهارشنبه یا حی یا قیوم
ذکر روز پنجشنبه لا اله الا الله الملک الحق المبین
ذکر روز جمعه اللهم صل علی محمد و ال محمد
★ * ★ * ☆ ★ 

« سورة الکافرون - سورة ١٠٩ - عدد آیاتها ۶ »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ (١) لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣)وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (۴) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (۵) لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ (۶)

★ * ★ * ☆ ★ 
« سورة الإخلاص - سورة ١١٢ - عدد آیاتها ۴ »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ (٣) وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ (۴

« سورة الفلق - سورة ١١٣ - عدد آیاتها ۵ »

★ * ★ * ☆ ★ 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣)وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ (۴) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (۵)

« سورة الناس - سورة ١١۴ - عدد آیاتها ۶ »

★ * ★ * ☆ ★ 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِکِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (۴) الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ (۵) مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (۶)

★ * ★ * ☆ ★ 
-—$$$$$$$$__$$__$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$(¯`v´¯)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(?)´¯)$$$
___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
________$$$(¯`(?)´¯)$$
___________$(_.^._)$
____________$$$$$$

*   *  ★   ★ ♡ *
 ★ ★  ☆ ★ *
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★  * ☆ منتظرتونم ★ 

♥  *  ★ ★ *
♡  ☆      ★ 
 ♥  منتظرتونم ☆ * ★  * ♥ ★
*   *  ★   ★ ♡ *
 ★ ★  ☆ ★ *
 ♡   ★ *  ★  *  ☆
★ * ★ * ☆ ★ 

♥  *  ★ ★ *
♡  ☆      ★ 
 ♥  منتظرتونم ☆ * ★  * ♥ ★

*   *  ★   ★ ♡

مدیر وبلاگ : , ,
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

FreeCod Fall Hafez

آموزگار ابتدایی:اول تا ششم

ユラユラハート

きらきらドロップ

フジの花


                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic